Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
num.
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande