Hindi | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
प्रातः... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
लगभग
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
...ध्यान दें.
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
IST
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
राजा/रानी
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
जो है कि
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
इंक.
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
लिमिटेड
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
-
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
क्रं.
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
प्रतिवर्ष
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
दोपहर... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
अगला पन्ना
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
उपराष्ट्रपति
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande