Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande