Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
Licence
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
n° (numéro)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande