Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
eli
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
nro. (numero)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande