Esperanto | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
proks. (proksimume)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
atn. (al la atento de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
CET (Centreŭropa Tempo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
korp. (korpigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
Lgt. (limigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
n/u (ne uzebla)
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
no. (numero)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
VP (vicprezidanto)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande