Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
no. (number)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande