Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a. m.
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
přibl. (přibližně)
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
MP. (do vlastních rukou)
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Bc. (Bakalář)
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
CET (Středoevropský čas)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
tj. (to jest)
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
a.s. (akciová společnost)
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (chybějící data)
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
č. (číslo)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
p.a. (per annum - ročně)
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p. m.
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (viceprezident)
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande