Ungerska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
de. (délelőtt)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
kb. (körülbelül)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
figyelmébe (levélcímzéskor)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
CET (Közép-Európai Idő)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
Mélt. (Méltósága)
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
azaz
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
egyesült társaság
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (nem alkalmazható)
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
sz. (szám/számú)
Används vid beställningar
ทุกปี
évente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
du./este (délután/este)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
Elnökhelyettes
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande