Tyska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
vorm. (vormittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
ugf. (ungefähr)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
z.Hd. (zu Händen von)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
d.h. (das heißt)
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
n.z. (nicht zutreffend)
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
Nr. (Nummer)
Används vid beställningar
ทุกปี
pro Jahr
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
nachm. (nachmittags)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
b.w. (bitte wenden)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
VPräs. (Vizepräsident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande