Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
huzurunda
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
yani
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
no. (numara)
Används vid beställningar
ทุกปี
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande