Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
č. (číslo)
Används vid beställningar
ทุกปี
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande