Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
nr (nummer)
Används vid beställningar
ทุกปี
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande