Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
es decir,...
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
nro. (número)
Används vid beställningar
ทุกปี
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande