Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
nr. (numărul)
Används vid beställningar
ทุกปี
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande