Portugisiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
A/C (aos cuidados de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
V.A. (Vossa Alteza)
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
p.ex. (por exemplo)
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
S/A (sociedade anônima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
Ltda. (limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (não aplicável)
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
nº. (número)
Används vid beställningar
ทุกปี
por ano
anual
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Vide verso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
Vice Presidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande