Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
Licencjat
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
nr (numer)
Används vid beställningar
ทุกปี
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande