Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
nr. (nummer)
Används vid beställningar
ทุกปี
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande