Koreanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
오전
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
대개 (대략)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
학사
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
중앙유럽 표준시
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
전하
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
즉, 다시 말하자면
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
주식회사
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
사 (社)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
없음
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
Används vid beställningar
ทุกปี
매년
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
오후
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
뒷 장을 봐주십시오
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
부사장님, 부통령님, 부회장님
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande