Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
大约
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
文学学士
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
尊敬的
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
不适用
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
订购号
Används vid beställningar
ทุกปี
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande