Japanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
a.m.(午前中)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
おおよそ
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
・・・宛てに
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
文学士
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
中央ヨーロッパ標準時
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
殿下
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
すなわち
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
法人組織
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
有限会社
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
該当なし
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
No.
Används vid beställningar
ทุกปี
毎年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
p.m. (午後)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
裏面に続く
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
副大統領
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande