Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
num.
Används vid beställningar
ทุกปี
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande