Hindi | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
प्रातः... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
लगभग
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
...ध्यान दें.
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
IST
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
राजा/रानी
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
जो है कि
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
इंक.
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
लिमिटेड
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
-
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
क्रं.
Används vid beställningar
ทุกปี
प्रतिवर्ष
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
दोपहर... बजे
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
अगला पन्ना
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
उपराष्ट्रपति
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande