Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
ทุกปี
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande