Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
eli
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
nro. (numero)
Används vid beställningar
ทุกปี
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande