Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
no. (number)
Används vid beställningar
ทุกปี
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande