Danska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m.
om morgenen
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
โดยประมาณค่า
ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
เนื่องในความตั้งใจของ...
att. (attention)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
ปริญญาตรี
BA (Bachelor)
Typ av högskoleexamen
เวลายุโรปกลาง
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Används som titel för honorära personer
นั่นก็คือ
dvs. (det vil sige)
Används vid förtydligande
ร่วมมือกับ
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
จำกัด
A/S (aktieselskab)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ไม่สามารถใช้ได้
Ikke tilgængelig
Används då något inte går att tillämpas
ตัวเลข
nr. (nummer)
Används vid beställningar
ทุกปี
pr. år (pro anno)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
นาฬิกา
om eftermiddagen
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
vende
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
รองประธาน
vicedirektør
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande