Turkiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

f.m./fm. (förmiddag)
sabah (öğleden önce)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
c:a/ca. (cirka)
tahmini
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attestera)
dikkatine
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Typ av högskoleexamen
CET (Centraleuropeisk tid)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
huzurunda
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
yani
Används vid förtydligande
AB (aktiebolag)
A.Ş. (anonim şirketi)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
AB (aktiebolag)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ej tillämpningsbart
geçersiz
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
no. (numara)
Används vid beställningar
per år
yıllık / yılda bir
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
e.m./em. (eftermiddag)
öğleden sonra
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
v.g.v. (var god vänd)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice ordförande)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande