Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

f.m./fm. (förmiddag)
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
c:a/ca. (cirka)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attestera)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
CET (Centraleuropeisk tid)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
AB (aktiebolag)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
AB (aktiebolag)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ej tillämpningsbart
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
ตัวเลข
Används vid beställningar
per år
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
e.m./em. (eftermiddag)
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
v.g.v. (var god vänd)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice ordförande)
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande