Spanska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

f.m./fm. (förmiddag)
a.m (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
c:a/ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attestera)
A/A
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Typ av högskoleexamen
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Hora Central Europea)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
S.A.R (Su Alteza Real)
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
es decir,...
Används vid förtydligande
AB (aktiebolag)
S.A. (Sociedad Anónima)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
AB (aktiebolag)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ej tillämpningsbart
N/A (no aplica)
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
nro. (número)
Används vid beställningar
per år
al año, anualmente
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
v.g.v. (var god vänd)
Ver reverso
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice ordförande)
Vicepresidente
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande