Ryska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

f.m./fm. (förmiddag)
... часов утра
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
c:a/ca. (cirka)
ca. (circa -ровно)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attestera)
прямо в руки
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Typ av högskoleexamen
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Его величество
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
т.е. (то есть)
Används vid förtydligande
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
AB (aktiebolag)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ej tillämpningsbart
непригодный
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
№ (номер)
Används vid beställningar
per år
.../год (в год)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
e.m./em. (eftermiddag)
... часов вечера
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
v.g.v. (var god vänd)
см. далее (смотри далее)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice ordförande)
Премьер
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande