Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
c:a/ca. (cirka)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attestera)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
CET (Centraleuropeisk tid)
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
AB (aktiebolag)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
AB (aktiebolag)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ej tillämpningsbart
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
nr. (numărul)
Används vid beställningar
per år
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
v.g.v. (var god vänd)
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice ordförande)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande