Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

f.m./fm. (förmiddag)
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
c:a/ca. (cirka)
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attestera)
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Centraleuropeisk tid)
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
AB (aktiebolag)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
AB (aktiebolag)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ej tillämpningsbart
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
per år
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
e.m./em. (eftermiddag)
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
v.g.v. (var god vänd)
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice ordförande)
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande