Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

f.m./fm. (förmiddag)
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
c:a/ca. (cirka)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attestera)
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
文学学士
Typ av högskoleexamen
CET (Centraleuropeisk tid)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
尊敬的
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
AB (aktiebolag)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
AB (aktiebolag)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ej tillämpningsbart
不适用
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
订购号
Används vid beställningar
per år
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
e.m./em. (eftermiddag)
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
v.g.v. (var god vänd)
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice ordförande)
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande