Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

f.m./fm. (förmiddag)
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
c:a/ca. (cirka)
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attestera)
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
CET (Centraleuropeisk tid)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
AB (aktiebolag)
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
AB (aktiebolag)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ej tillämpningsbart
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
num.
Används vid beställningar
per år
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
e.m./em. (eftermiddag)
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
v.g.v. (var god vänd)
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice ordförande)
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande