Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

f.m./fm. (förmiddag)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
c:a/ca. (cirka)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attestera)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
CET (Centraleuropeisk tid)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
AB (aktiebolag)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
AB (aktiebolag)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ej tillämpningsbart
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
per år
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
e.m./em. (eftermiddag)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
v.g.v. (var god vänd)
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice ordförande)
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande