Finska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

f.m./fm. (förmiddag)
aamup.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
c:a/ca. (cirka)
n. (noin)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attestera)
...henkilön käsiteltäväksi
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Typ av högskoleexamen
CET (Centraleuropeisk tid)
GMT (Greenwich Mean Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
eli
Används vid förtydligande
AB (aktiebolag)
Oy (osakeyhtiö)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
AB (aktiebolag)
Rajavastuuyhtiö
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ej tillämpningsbart
ei saatavilla
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
nro. (numero)
Används vid beställningar
per år
per vuosi
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
e.m./em. (eftermiddag)
iltap. (iltapäivällä)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
v.g.v. (var god vänd)
käännä sivu
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice ordförande)
Varapresidentti
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande