Engelska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
c:a/ca. (cirka)
approx. (approximately)
Används tillsammans med uppskattningar
att. (attestera)
attn. (to the attention of)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Används som titel för honorära personer
d.v.s., dvs. (det vill säga)
i.e. (id est)
Används vid förtydligande
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
AB (aktiebolag)
Ltd. (limited)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ej tillämpningsbart
n/a (not applicable)
Används då något inte går att tillämpas
nr (nummer)
no. (number)
Används vid beställningar
per år
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
v.g.v. (var god vänd)
PTO (please turn over)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
VP (vice ordförande)
VP (vice president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande