Tjeckiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m (ante meridiem)
a. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Används tillsammans med uppskattningar
A/A
MP. (do vlastních rukou)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Bc. (Bakalář)
Typ av högskoleexamen
CET (Hora Central Europea)
CET (Středoevropský čas)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Används som titel för honorära personer
es decir,...
tj. (to jest)
Används vid förtydligande
S.A. (Sociedad Anónima)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
a.s. (akciová společnost)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
N/A (no aplica)
n/a (chybějící data)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (número)
č. (číslo)
Används vid beställningar
al año, anualmente
p.a. (per annum - ročně)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
p. m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Ver reverso
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepresidente
VP (viceprezident)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande