Thailändska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m (ante meridiem)
a.m.
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
โดยประมาณค่า
Används tillsammans med uppskattningar
A/A
เนื่องในความตั้งใจของ...
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
ปริญญาตรี
Typ av högskoleexamen
CET (Hora Central Europea)
เวลายุโรปกลาง
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
สยามบรมราชกุมารี
Används som titel för honorära personer
es decir,...
นั่นก็คือ
Används vid förtydligande
S.A. (Sociedad Anónima)
ร่วมมือกับ
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
จำกัด
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
N/A (no aplica)
ไม่สามารถใช้ได้
Används då något inte går att tillämpas
nro. (número)
ตัวเลข
Används vid beställningar
al año, anualmente
ทุกปี
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
นาฬิกา
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Ver reverso
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepresidente
รองประธาน
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande