Svenska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m (ante meridiem)
f.m./fm. (förmiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
c:a/ca. (cirka)
Används tillsammans med uppskattningar
A/A
att. (attestera)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Typ av högskoleexamen
CET (Hora Central Europea)
CET (Centraleuropeisk tid)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Används som titel för honorära personer
es decir,...
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Används vid förtydligande
S.A. (Sociedad Anónima)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
AB (aktiebolag)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
N/A (no aplica)
ej tillämpningsbart
Används då något inte går att tillämpas
nro. (número)
nr (nummer)
Används vid beställningar
al año, anualmente
per år
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
e.m./em. (eftermiddag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Ver reverso
v.g.v. (var god vänd)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepresidente
VP (vice ordförande)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande