Rumänska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m (ante meridiem)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
A/A
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Typ av högskoleexamen
CET (Hora Central Europea)
CET sau GMT
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Används som titel för honorära personer
es decir,...
ex.: (exemplu)
Används vid förtydligande
S.A. (Sociedad Anónima)
S.A. (societate pe acţiuni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
N/A (no aplica)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Används då något inte går att tillämpas
nro. (número)
nr. (numărul)
Används vid beställningar
al año, anualmente
p.a. (pe an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
p.m. (postmeridian)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Ver reverso
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepresidente
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande