Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m (ante meridiem)
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
A/A
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
CET (Hora Central Europea)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
es decir,...
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
S.A. (Sociedad Anónima)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
N/A (no aplica)
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (número)
nr (numer)
Används vid beställningar
al año, anualmente
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Ver reverso
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepresidente
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande