Nederländska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m (ante meridiem)
v.m. (voor de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Används tillsammans med uppskattningar
A/A
t.a.v. (ter attentie van)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Hora Central Europea)
MET (Middel-Europese Tijd)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Används som titel för honorära personer
es decir,...
d.w.z. (dat wil zeggen)
Används vid förtydligande
S.A. (Sociedad Anónima)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
nv (naamloze vennootschap)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
N/A (no aplica)
n.v.t. (niet van toepassing)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (número)
nr. (nummer)
Används vid beställningar
al año, anualmente
p.j. (per jaar)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
n.m. (na de middag)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Ver reverso
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepresidente
VP (vice-president)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande