Kinesiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m (ante meridiem)
上午
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
大约
Används tillsammans med uppskattningar
A/A
请...注意
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
文学学士
Typ av högskoleexamen
CET (Hora Central Europea)
欧洲中部时间
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
尊敬的
Används som titel för honorära personer
es decir,...
Används vid förtydligande
S.A. (Sociedad Anónima)
有限责任公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
股份有限公司
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
N/A (no aplica)
不适用
Används då något inte går att tillämpas
nro. (número)
订购号
Används vid beställningar
al año, anualmente
每年
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
下午
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Ver reverso
请翻面
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepresidente
副总裁
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande