Italienska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m (ante meridiem)
Da mezzanotte alle 12
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Används tillsammans med uppskattningar
A/A
c/o (all'attenzione di)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Dott. (dottore)
Typ av högskoleexamen
CET (Hora Central Europea)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Används som titel för honorära personer
es decir,...
i.e. (id est) / cioè
Används vid förtydligande
S.A. (Sociedad Anónima)
S.p.A. (Società per Azioni)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
N/A (no aplica)
non applicabile / non pertinente
Används då något inte går att tillämpas
nro. (número)
num.
Används vid beställningar
al año, anualmente
annuale / per anno
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
Dalle tredici alle ventitré
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Ver reverso
vedi retro
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepresidente
VP (Vicepresidente)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande