Grekiska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m (ante meridiem)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används tillsammans med uppskattningar
A/A
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Typ av högskoleexamen
CET (Hora Central Europea)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Används som titel för honorära personer
es decir,...
π.χ. (για παράδειγμα)
Används vid förtydligande
S.A. (Sociedad Anónima)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
N/A (no aplica)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (número)
αριθ. (Αριθμός)
Används vid beställningar
al año, anualmente
ανά έτος, ετήσια
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Ver reverso
γυρίστε σελίδα
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepresidente
αντιπρόεδρος
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande