Franska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m (ante meridiem)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximativement)
Används tillsammans med uppskattningar
A/A
attn. (à l'attention de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Licence
Typ av högskoleexamen
CET (Hora Central Europea)
HEC (heure d'Europe centrale)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Används som titel för honorära personer
es decir,...
c.à.d (c'est-à-dire)
Används vid förtydligande
S.A. (Sociedad Anónima)
S.A. (Société Anonyme)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
N/A (no aplica)
n/a (non applicable)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (número)
n° (numéro)
Används vid beställningar
al año, anualmente
p. a. (par an)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Ver reverso
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepresidente
V.P. (vice-président)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande