Esperanto | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m (ante meridiem)
a.m. (ante meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
aprox. (aproximadamente)
proks. (proksimume)
Används tillsammans med uppskattningar
A/A
atn. (al la atento de)
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
B.A. (Bachelor of Arts)
Typ av högskoleexamen
CET (Hora Central Europea)
CET (Centreŭropa Tempo)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Används som titel för honorära personer
es decir,...
t.e. (tio estas)
Används vid förtydligande
S.A. (Sociedad Anónima)
korp. (korpigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Lgt. (limigita)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
N/A (no aplica)
n/u (ne uzebla)
Används då något inte går att tillämpas
nro. (número)
no. (numero)
Används vid beställningar
al año, anualmente
p.a. (per annum)
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem)
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
Ver reverso
BR (bonvolu reversi)
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Vicepresidente
VP (vicprezidanto)
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande