Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

... часов утра
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
ca. (circa -ровно)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
прямо в руки
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Licencjat
Typ av högskoleexamen
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
Его величество
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
т.е. (то есть)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
непригодный
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
№ (номер)
nr (numer)
Används vid beställningar
.../год (в год)
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
... часов вечера
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
см. далее (смотри далее)
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
Премьер
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande